Celtic - Proverbs

Celtic Proverbs

Celtic_proverbs
 
 
Check out the Celtic and Irish proverbs below. They have the Gaelic translation included as well. If you know any more that we haven't got listed here yet, please do send them to us.
 • The windy day is not the day for thatching.
 • Gaelic: Ní lá na gaoithe lá na scolb.

 

 • It's a lonely washing line that has no man's shirt on it!
 • Gaelic: Is uaigneach an níochán nach mbíonn léine ann!

 

 • Rarely is a fight continued when the chief has fallen.
 • Gaelic: Ní gnách cosaint ar díth tiarna.

 

 • A soft answer turns away anger.
 • Gaelic: Múchadh feirge sofhreagra

 

 • Both your friend and your enemy think that you will never die.
 • Gaelic: Síleann do chara agus do namhaid nach bhfaighidh tú bás choíche.

 

 • The mouth that speaks not is sweet to hear.
 • Gaelic: Binn béal 'na chónai.

 

 • Youth sheds many a skin.
 • Gaelic: Is iomaí craiceann a chuireas an óige di.

 

 • It is not a secret if three know it.
 • Gaelic: Ní scéal é ó tá a fhios ag triúr é.

 

 • It's not a matter of upper or lower class but of ups and downs.
 • Gaelic: Ní uasal ná íseal ach thual seal agus thíos seal.

 

 • Better old debts than old grudges.
 • Gaelic: Fearr seanfhiacha ná seanfhala.

 

 • Your feet will bring you to where your heart is.
 • Gaelic: An áit a bhfuil do chroí is ann a thabharfas do chosa thú.

 

 • A friends eye is a good mirror.
 • Gaelic: Is maith an scáthán súil carad.

 

 • Beauty will not make the pot boil.
 • Gaelic: Ní hí an bhreáthacht a chuireann an crocán ag fiuchadh.

 

 • If you do not sow in spring you will not reap in autumn.
 • Gaelic: Mura gcuirfidh tú san earrach ní bhainfidh tú san fhómhar.

 

 • Good as drink is, it ends in thirst.
 • Gaelic: Dá fheabhas é an t-ól is é an tart a dheireadh.

 

 • He who comes with a story to you will bring two away from you.
 • Gaelic: An té a thabharfas scéal chugat tabharfaidh sé dhá scéal uait.

 

 • Do not show your teeth until you can bite.
 • Gaelic: Ná nocht d'fhiacla go bhféadfair an greim do bhreith.

 

 • Every dog is brave on his own doorstep.
 • Gaelic: Dána gach madra i ndoras a thí féin.

 

 • What fills the eye fills the heart.
 • Gaelic: An rud a líonas an tsúil líonann sé an croí.

 

 • If you put a horse out he'll always find grass.
 • Gaelic: Mar capall agus gheogaigh tú féar.

 

 • Knowledge comes through practise.
 • Gaelic: Gnáthamh na hoibre an t-eólas.

 

 • Forgetting a debt does not pay it.
 • Gaelic: Ní dhíolann dearmhad fiacha.

 

 • A story that three people hear is no secret.
 • Gaelic: Chan sgéul rúin a chluinneas triúir.

 

 • Wine reveals the truth!
 • Gaelic: Sgéitheann fion firinne!

 

 • One look before is better than two behind..
 • Gaelic: Fearr féachain rót ná dhá fhéachainn id dhiag.

 

 • A man may live after losing his life but not after losing his honour.
 • Gaelic: Beó duine d'éis a anma, agus ni beó d'éis a einigh.

 

 • Better one good thing that is than two things that were.
 • Gaelic: Fearr an mhaith atá ná an dá mhaith do bhí.

 

 • Choose your company before you sit down.
 • Gaelic: Togh do chuideachta sul a suidhfir.

 

 • A dumb man tells no lies.
 • Gaelic: Cha deanann balbhan bréug.

 

 • Marry an island woman and you marry the whole island!
 • Gaelic: Pós bean oileann is pósfaidh tú an t-ioleann uilig!

 

 • The man that opens his mouth the most, opens his heart the least.
 • Gaelic: An té is mó fhosglas a bhéul, sé is lugha fhosglas a sporán.

 

 • The thing that is scarce is the most wonderful.
 • Gaelic: An nidh is anamh, is é is iongantaighe.

 

 • Wide is the door of a little cottage.
 • Gaelic: Is farsuing béul a bhothain.